Translate

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ มีดอีเหน็บแสดงทั้งหมด
มีดอีเหน็บไทยตราเพชร D01 โดยช่างเบลล์ ชัยภูมิ
มีดอีเหน็บ AW07 โดยช่างอาวุธ
มีดอีเหน็บไทย LS 07 โดยช่างน้อย หล่มสัก
มีดอีเหน็บไทยทรงหัวบัว T14 โดยช่างเต่ง หล่มสัก
มีดอีเหน็บไทย BM06 โดยช่าง BM หล่มสัก
มีดพร้า T12 โดยช่างเต่ง หล่มสัก (ขายแล้ว)