วิธีการส่งสินค้าให้ลูกค้า
เมื่อลูกค้าชำระเงินค่าสินค้าโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารหรือช่องทางอื่นๆตามที่แจ้งให้ทราบในไลน์เรียบร้อยแล้ว เราจะทำการส่งสินค้าให้ลูกค้าภายใน 2 วันทำการราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ลูกค้าชำระเงินค่าสินค้าพร้อมส่งใบ Pay-in มาที่ Line id: 0860636940 หรือที่อีเมล chon_c.noen@hotmail.com
2. ผู้ขายเมื่อได้รับหลักฐานการชำระเงินจากลูกค้าเรียบร้อยแล้ว จะทำการตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินที่โอนเข้ามาผ่านระบบ Internet Banking โดยทันที !!!
3. ผู้ขายจะส่งสินค้าให้ลูกค้าผ่านช่องทาง EMS หรืออื่นๆตามความต้องการของลูกค้า ภายใน 2 วันทำการ
4.ลูกค้าตรวจเช็คสถานะการส่งสินค้าตามช่องทางของผู้ให้บริการส่งสินค้า ดังนี้
5. ลูกค้ารอรับสินค้า
6. สินค้าที่เสียหายเนื่องจากหลุด QC สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ภายใน 7 วัน